• Vrienden van VV Rockanje

 • Wat is de Vrienden van VV Rockanje en wat doen ze ?
  De Vrienden van VV Rockanje zijn een groep mensen die VV Rockanje een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van minimaal € 50,- doneren. De Vrienden van VV Rockanje willen daarvoor periodiek, eventueel in samenwerking met onze sponsorcommissie, een gezellige bijeenkomst organiseren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de Vrienden van VV Rockanje besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, evenementen voor supporters en vrienden, maar de opbrengst wordt ook voor andere doeleinden  gebruikt, zoals bijvoorbeeld inrichting voor de kantine, een nieuw scorebord of terrasmeubels.

  Wie kunnen er lid worden van de Vrienden van VV Rockanje ?
  Uiteraard leden, oud-leden, supporters, donateurs en vrijwilligers van V.V. Rockanje, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die V.V. Rockanje een warm hart toedraagt.

  Wat kost het om ‘Vriend’ te worden ?
  De donatie is minimaal € 50,- per voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni) en zal jaarlijks worden verlengd. Het bedrag zal middels automatische incasso worden afgeschreven.

  Wat krijgt u hiervoor terug ?
  - Jaarlijkse uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst
  - Vermelding van uw naam op een schitterend bord in de kantine
  - En vooral...  Eeuwige dankbaarheid en roem!!!

  Hoe kunt u ‘Vriend’ worden ?
  Door een inschrijfformulier online in te dienen via de website of schriftelijk in te vullen en in te leveren in de bestuurskamer of bij één van leden van de sponsorcommissie. Per mail naar: vrienden@vvrockanje.nl 

 • Online Aanmeldformulier Vriend(in)

 • Spelregels voor de Vrienden van VV Rockanje

  Door het aanmelden als Vriend(in) verleen je, voor de duur van het lidmaatschap van de Vrienden van VV Rockanje, machtiging tot automatische incasso aan de penningmeester van VV Rockanje om het vastgesteld bedrag af te schrijven van je rekeningnummer. Het bedrag zal in één keer worden geïncasseerd.

  De duur van het lidmaatschap is minimaal 1 jaar. Het lidmaatschap zal steeds stilzwijgend met 1 jaar worden verlengd. Beëindiging van het lidmaatschap kan plaatsvinden door schriftelijke opzegging. Deze opzegging dient uiterlijk op 1 mei door de Secretaris/Penningmeester van VV Rockanje te zijn ontvangen.