• veiligheid rond sportpark Drenkeling

 • Beste leden,
   
  Zoals jullie allemaal weten is de situatie rond De Drenkeling enige tijd geleden aangepast door de nieuwbouw rond onze vereniging. Natuurlijk zijn we als vereniging blij met de mogelijkheden voor mensen om zich in deze nieuwe wijk te vestigen, waaronder ook veel van onze leden.
   
  Een punt van zorg is voor onze vereniging wel de ontsluiting van deze wijk. In tegenstelling tot initiële plannen is de ontsluitingsweg permanent aangesloten op onze parkeerplaats. Dit levert in praktijk regelmatig gevaarlijke situaties op doordat auto's zich met hoge snelheid verplaatsen. We hebben al eerder onze leden voor de risico's gewaarschuwd met het verzoek voorzichtig en oplettend te zijn, maar daar is het natuurlijk niet bij gebleven.
   
  Inmiddels hebben wij de gevaren tijdens meerdere besprekingen met de gemeente aangegeven met het verzoek de situatie te beveiligen, ook via raadsleden hebben wij in de raadsvergaderingen over het complex aandacht gevraagd hiervoor. Ook zijn er een aantal officiële brieven gestuurd, hetgeen andere omwonenden ook hebben gedaan.
   
  De situatie is echter ongewijzigd en zeer riskant. We mogen hier als club zelf geen actie ondernemen door bv. snelheidsbeperkende heuvels of versmallingen aan te brengen, maar dit lijkt wel de enige optie aangezien er vanuit de verantwoordelijke instanties gewacht lijkt te worden totdat er een serieus incident plaatsvindt.
   
  Jullie kunnen er als leden op rekenen dat we blijven proberen de situatie te verbeteren en met de gemeente hierover in gesprek blijven.
   
  Met name nu in de herfst en de winter worden de risico’s groter. Let aub zelf ook op een goede verlichting en rijd voorzichtig.
   
  Om extra aandacht te vragen is er sinds kort ook een initiatief voor een petitie gestart. Als bestuur onderschrijven wij dit initiatief en hopen op jullie bijdrage door deze te ondertekenen. Alvast dank daarvoor.
   
   
  Als afsluiting van dit bericht, wees voorzichtig/oplettend en geef dit aub mee aan de jongere leden die dit bericht wellicht niet zelf lezen.
   
   
  Het bestuur