• Vandalisme

 • Beste leden,
   
  Enige tijd geleden hebben we jullie geinformeerd aangaande het vandalisme in de afgelopen periode waarvan aangifte is gedaan bij de politie. We hebben door het vandalisme niet alleen een kostenpost, we hebben zelfs als gevolg hiervan de inzameling van oudpapier moeten staken, hetgeen een treurige beslissing is en die de vereniging veel inkomsten gaat schelen.  
   
  De handhavers zijn als gevolg van onze aangifte extra controles uit gaan voeren op en rond het complex van v.v. Rockanje. Hierbij worden zaken opgevolgd die conform de wet niet zijn toegestaan.
  Niet alleen wordt er gekeken naar vandalisme maar ook het betreden van het complex. Het is buiten openingstijden van het complex niet toegestaan dit te betreden, conform artikel 461. 
  In het begin van de Corona periode hebben we hier als vereniging (te) stevig over gecommuniceerd, het was voor onze vrijwilligers nl. bijna een dagtaak om het complex vrij van mensen/kinderen te houden. Ook toen heeft de handhaving hierbij de hand uitgestoken en de vereniging hierin bijgestaan. 
   
  Ook dit vond plaats in een periode waarin kinderen niet naar school konden. Natuurlijk begrijpen we dat kinderen op dit moment weer thuis zitten en dat het trappen van een balletje en gezond bezig zijn ontzettend belangrijk is. Dit kan echter niet zonder toestemming van de vereniging, dit is meerledig, maar heeft zeker ook te maken met aansprakelijkheden. V.V. Rockanje kan alleen verantwoordelijkheid nemen voor activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. En gelukkig is er in de afgelopen periode veel georganiseerd om zowel doordeweeks als in het weekend te kunnen sporten.
   
  Als bestuur staan we er ook zeker voor open om in deze periode ruimte te bieden voor extra activiteiten mits passend binnen de huidige regelgeving en met de juiste begeleiding. 
   
  Het bestuur