• Rockanje gaat samenwerking aan met NIKKI

 • Samenwerking NIKKI


  Het bestuur heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking
  aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt onze vereniging bij het innen en verwerken van de contributie
  inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink welke u zult ontvangen via e-mail, sms of
  whatsapp.


  Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerkt. Belangrijk om
  te weten is dat NIKKI geen vervanging is, maar een ondersteuning. Wij hebben met NIKKI afspraken gemaakt, met
  betrekking tot reglementen en werkwijzen welke wij als club hanteren. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn
  uitgestippeld. Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk onze vereniging op maat
  ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging.
  U ontvangt in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen. Tevens zit in deze
  eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink voor de contributiebetaling van de eerste termijn, wanneer u liever in
  maandelijkse termijnen betaald.


  Wanneer u in het nieuwe seizoen geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar
  contributie@nikki.nl Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en
  telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI voor
  meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.


  Termijnbetalingen
  Het bestuur van de vereniging heeft een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten in het geval van
  maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,-
  per lid, per seizoen. Deze servicekosten worden opgeteld bij de contributie en verdeeld over de maandelijkse
  termijnen wanneer u in termijnen betaalt.


  Vergoedingen via derdenWanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan tevragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u ook NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. U kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.


  Let op!
  Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen opvolgen gedurende het
  seizoen:


  1.    Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer
  hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl

  2.    De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw
  vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.

  3.    De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u voor
  betalingen doorverwijzen naar NIKKI.

  4.     Wanneer de vereniging de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van
  betalingen er een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet
  nodig zal zijn.


  Laten we één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken.
  De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van onze club.
  Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes tijdens het nieuwe seizoen!