• Jeugdplan VV Rockanje 2020-2021

 • COVID-19 is zeker nog niet voorbij, maar de bal rolt weer en daar zijn we allemaal super blij mee. Medio vorig seizoen zijn er veel veranderingen doorgevoerd binnen onze club. Het bestuur is op een andere manier gestructureerd en 1 van de nieuwe dingen was het ontstaan van de Voetbalcommissie. Hierbij kwam een einde aan het bestaan van de jeugdcommissie. Onze dank en waardering voor alle betrokkenen en vrijwilligers die zich jarenlang hiervoor hebben ingezet.

  Binnen de Voetbalcommissie zijn sindsdien veel positieve stappen gezet. Er is in goed overleg met trainers en leiders hard gewerkt om de teamindelingen te maken voor dit seizoen. Hierop is door de kinderen en de ouders positief op gereageerd. Het materiaal is op orde gebracht en teams zonder sponsor hebben die inmiddels wel. Er zijn spelers teruggekomen op het oude nest en elke week volgen er nog altijd nieuwe aanmeldingen. Er is veel talent en hopelijk gaan we binnen een aantal jaren hiervan de vruchten plukken in onze selectie. Want het mooiste is en blijft op zaterdagmiddag 14:30 uur kijken naar jongens uit het eigen Durrep!

   Ook was het idee geopperd om de ouders van leden in de onderbouw te voorzien van een informatieboekje. Deze geldt ook als introductie voor nieuwe (jeugd) leden. Bijgaand treffen jullie onze 1e uitgave.  

  Hierin staat ook vermeld dat we dit seizoen zouden aanvangen met een trainingsdag. Een dag waarbij alle jeugdteams hun eerste training zouden hebben en tegelijkertijd een moment om kennis te maken met je teamgenoten, de trainers, de leiders en het bestuur. Ook bedoeld voor ouders, om op die manier bekend te worden met onze mooie club. Het is een doelstelling om ouders en overige familieleden meer langs te lijn te krijgen, maar ook enthousiast te maken voor clubactiviteiten zoals de berucht boutmiddag, het Piet Schoon toernooi of het afsluitende mixtoernooi. 

  Jullie zullen begrijpen dat dit plan in het water is gevallen door COVID-19. Alle overige activiteiten hopen we wel door te kunnen laten gaan uiteraard, als er weer toestemming voor is. Jullie zijn hiervoor bij deze allemaal uitgenodigd.

  Binnen de Voetbalcommissie staan we altijd open voor ideeën of tips. We kunnen niet alles zien of weten en met elkaar kunnen we de volgende stappen zetten of zaken verbeteren. Schroom dus niet.

  Tot slot, speciale dank aan Jasper Vermeer en Sander van der Pol.
  Jullie bijdrage hebben een grote rol gespeeld in de positieve ontwikkelingen.

  ======================================================

  Allemaal een TOP seizoen gewenst.
  Voetbalcommissie v.v. Rockanje

  Boekje Jeugdplan VVR 2020-2021