• Eindelijk Live! Vrienden van VV Rockanje

 • Al geruime tijd leeft het binnen de vereniging om de Vrienden van VV Rockanje te starten en een vervolg te geven aan de opvolging van supportersvereniging R10. Jarenlang hebben een aantal leden met succes R10 verbonden aan onze vereniging en door de geweldige inzet van o.a. John de Vries en Ronald Scheffers zijn de afgelopen jaren vele activiteiten, loterijen en evenementen ondersteund die buiten het budget van de vereniging vielen. Door een gebrek aan tijd en mede door de Corona perikelen zijn de activiteiten van R10 de afgelopen jaren afgebouwd en geeft R10 het stokje over aan de Vrienden van VV Rockanje.
  Hulde en bedankt John en Ronald!


  Wat is de Vrienden van VV Rockanje en wat doen ze ?
  De Vrienden van VV Rockanje zijn een groep mensen die VV Rockanje een warm hart toedragen en daarvoor op vrijwillige basis per jaar een bedrag van minimaal € 50,- doneren. De Vrienden van VV Rockanje willen daarvoor periodiek, eventueel in samenwerking met onze sponsorcommissie, een gezellige bijeenkomst organiseren. Het grootste deel van de beschikbare gelden wordt, op voorstel van de Vrienden van VV Rockanje besteed aan projecten die niet uit de normale begroting betaald kunnen worden. Daarbij kun je denken aan activiteiten voor de jeugd, evenementen voor supporters en vrienden, maar de opbrengst wordt ook voor andere doeleinden  gebruikt, zoals bijvoorbeeld inrichting voor de kantine, een nieuw scorebord of terrasmeubels.


  Wie kunnen er lid worden van de Vrienden van VV Rockanje?
  Uiteraard leden, oud-leden, supporters, donateurs en vrijwilligers van V.V. Rockanje, maar ook (groot)ouders van (jeugd)leden en in het algemeen een ieder die V.V. Rockanje een warm hart toedraagt.

  Wat kost het om ‘Vriend’ te worden ?
  De donatie is minimaal € 50,- per voetbalseizoen (1 juli t/m 30 juni) en zal jaarlijks worden verlengd. Het bedrag zal middels automatische incasso worden afgeschreven.

  Wat krijgt u hiervoor terug ?
  - Jaarlijkse uitnodiging voor een gezellige bijeenkomst
  - Vermelding van uw naam op een schitterend bord in de kantine
  - En vooral…. Eeuwige dankbaarheid en roem!!!

  Hoe kunt u ‘Vriend’ worden ?
  Door een inschrijfformulier online in te dienen via de website of schriftelijk in te vullen en in te leveren in de bestuurskamer of bij één van leden van de sponsorcommissie. Ingevulde formulier per mail naar: vrienden@vvrockanje.nl 

  Aanmelden als Vriend(in)