• Corona update Kleedkamers

 • Beste leden, 

  Afgelopen weekend was me er wel een. Het eerste weekend na de strenge maatregelen van 28 september, dus zonder publiek en de kantine blijft dicht. Het voetbal is zaterdag goed verlopen ondanks alle beperkingen en we hebben de complimenten van de burgemeester mogen ontvangen. Tevens is er bij B&W vertrouwen in het Corona protocol van de vereniging. 

  En toch knaagt er iets. Het is heel triest om te zien dat men in de rust in de regen staat, dat de tegenstander in nat tenue naar huis moet rijden (soms wel meer dan een half uur).  

  Vorige week hebben we in korte tijd zonder heel duidelijke richtlijnen van de KNVB een besluit moeten nemen aangaande de kleedkamers dat handhaafbaar was met een heel druk programma.
  Het is een dilemma. We hebben de opdracht om teams zo kort mogelijk op de club te laten verblijven om de wedstrijden heen en er mogen niet meer dan 4 personen op 1,5 meter in 1 kleedkamer. Dan heb je dus heel veel kleedkamers nodig....
  Daarnaast hebben we zowel bij onze als bij vele andere andere verenigingen gezien dat in de periode vanaf 1 juli de 1,5 meter regel in de kleedkamers vaak niet nageleefd werd. Er werd bij het verzoek tot het houden van afstand vaak aangegeven dat men ook net met elkaar in het veld heeft gestaan, maar toch als vereniging moeten we de regels die ons opgelegd worden uitvoeren en is dit geen valide argument. 

  De trainingen zijn geen dilemma, dat hebben we in het voorjaar en begin zomer al gedaan zoals we nu doen. Dat zullen we zo handhaven. Het beleid passen we vooralsnog niet aan, maar we willen aanstaande zaterdag met een rustig programma toch kijken of we de tegenstander wat meer kunnen faciliteren. We doen daarom een pilot op basis van hetgeen de KNVB inmiddels stelt: "Aan de thuisspelende vereniging wordt een dringend verzoek gedaan om – waar mogelijk binnen de geldende richtlijnen – minimaal een kleedruimte te faciliteren voor zowel de scheidsrechter als uitspelende vereniging. Mocht dit niet mogelijk zijn, informeer de tegenstander/scheidsrechter hier vooraf over. Wanneer het niet mogelijk blijkt om een kleedkamer beschikbaar te stellen is dit geen reden om een wedstrijd niet te spelen." 

  We zullen op basis van het programma van komend weekend een pilot doen door kleedkamers voor de tegenpartij te faciliteren. Zij krijgen 3 of meer kleedkamers om zich na de wedstrijd om te kunnen kleden, douchen is niet toegestaan. De teams dienen zich te houden aan het maximum van 4 personen op hetzelfde moment in 1 kleedkamer en de 1,5 meter afstand. Het is niet toegestaan om voor de wedstrijd of in de rust in de kleedkamers te komen.

  De openstelling van de kleedkamers geldt niet voor onze leden, ook niet als je in Rotterdam woont en ook niet als je direct door gaat naar je werk of iets dergelijks. Een uitzondering is er niet voor Rockanje spelers, we kunnen dit niet faciliteren en geen beleid op maken.

  Als de pilot goed verloopt zullen we kijken op welke manier we dit met een voller programma ook mogelijk kunnen maken. Wellicht door het verschuiven van aanvangstijden, maar dat zullen we moeten afwachten.

  Het is geen leuke situatie waar we nu met z'n allen in zitten, maar laten we heel blij zijn dat we nog kunnen voetballen en laten we ook proberen om dit door de regels goed te volgen zo lang mogelijk door te laten gaan.

  We wensen iedereen heel veel succes en plezier bij het voetbal en hopen dat u allen gezond blijft.

  Het bestuur.