• ALV donderdag 14 december 2023

 • Algemene ledenvergadering op :
  Donderdag 14 december 2023
  om 21.00 uur
  in ons clubgebouw.
  Agenda:
  1: opening door de voorzitter
  2: verslag van de vorige ALV
  ( concept ligt vanaf 7 december in de bestuurskamer)
  3: financieel verslag 2022-2023
  ( jaarrekening ligt vanaf 7 december op aanvraag in
  de bestuurskamer )
  3.1. verslag financiële commissie
  3.2. verslag van de penningmeester
  4: vacatures bestuur:
  4.1. Kantine: ( kandidaat R vd Poel is herkiesbaar)
  4.2. Penningmeester; vacature
  ( kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter
  voorzitter@vvrockanje.nl)
  4.3. secretaris:
  ( kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter
  voorzitter@vvrockanje.nl)
  5: actuele zaken, door de voorzitter
  Pauze:
  6: actuele zaken vanuit de leden;
  (onderwerpen tot en met 13 december aan te leveren
  bij de voorzitter ; voorzitter@vvrockanje.nl)
  7: einde