• ALV 14 februari 2024

 • Op 14 februarie 2024 is er om 1930u een ALV in het clubgebouw.

   

  1. opening door de voorzitter

  2. voordracht nieuwe penningmeester H. van Marion

  3.besluit over benoeming penningmeester

  4. rondvraag

  5. einde vergadering

   

   

  U BENT ALS LID VAN HARTE WELKOM!