• Algemene Ledenvergadering 14-10-2021 !!!!

 • Algemene ledenvergadering staat gepland op donderdag 14 oktober 2021 vanaf 20.30 uur in ons clubgebouw.

   

  Als agendapunten staan nu :

  1: opening door de voorzitter

  2:          Verkiezingen bestuur

               Voorzitter - herkiesbaar Ruben Eland

               Penningmeester - herkiesbaar Jacques Smolders

               Kantine beheerder - herkiesbaar Robin van der Poel

               Voetbal Technische Commissie - herkiesbaar John de Vries

               Leden die zich beschikbaar willen stellen als kandidaat, kunnen dat tot 8 oktober 2021 kenbaar maken via 

               secretariaat@vvrockanje.nl

  3:  verslag van de vorige ALV ( vanaf 10 oktober ter inzage als hardcopy in de bestuurskamer ( door de secretaris)

  4: jaarverslagen 2019-2020 en 2020-2021 ( door de penningmeester)

       4.1. verklaring van de kascommissie

  5: begroting ( inclusief contributievoorstel ) ( door de penningmeester)

   6: nieuwe statuten van de vereniging vanwege de nieuwe wetgeving ( door de voorzitter)

       6.1. stemming over nieuwe statuten volgens de geldende regelgeving

   7: pauze

   8: stand van zaken van de verbouwing / nieuwbouw van de vereniging ( door de voorzitter en lid van de bouwcommissie)

       8.1. Subsidie renovatie/gedeeltelijke nieuwbouw - voorwaarde privatisering opstallen

       8.2. Lening renovatie kantine (niet sportgerelateerd gedeelte) 

       8.3. stemming over aanbesteding renovatie/gedeeltelijke nieuwbouw en lening

  9: rondvragen (leden)

  10: vaststellen datum volgende ALV (voorzitter), mogelijk 28/10/2021

  11: vooraankondiging nieuwjaarsreceptie (met huldigingen trouwe leden)

  12: einde.