• Agenda ALV donderdag 24 november

 •  
  Op donderdag 24 november om 21.00 uur is er weer een Algemene Leden Vergadering.
   

  1: opening om 21.00 uur                                                                    ( de voorzitter)

  2: verslag vorige ALV vaststellen                                                      ( de voorzitter)

      (concept ligt vanaf 17-11-22 in de bestuurskamer)

  3: financieel jaarverslag                                                                         (de penningmeester)

      3.1. verslag van de kascommissie                                                    ( de voorzitter)

  4: voorstel contributie 22-23                                                                ( de penningmeester)

  5: voorstel kantineprijzen                                                                      ( de penningmeester)

  6: voorstel cash-vrije kantine per 01-01-23                                        ( de penningmeester)

  7: benoeming bestuursleden                                                                 ( de voorzitter)

   

  rooster van aftreden per functie vanaf 2022

  voorzitter

  secretaris

  penningmeester

  beheer

  kantine

  VTC

  sponsor

  2012

  2010

  2011

  2010

  2011

  2012

  2013

  2015

  2013

  2014

  2013

  2014

  2015

  2016

  2018

  2016

  2017

  2016

  2017

  2018

  2019

  2021

  2019

  2020

  2019

  2020

  2021

  2022

  2024

  2022 *

  2023

  2022*

  2023

  2024

  2025*

  2027

  2025

  2026

  2025

  2026

  2027

  2028

  *Kandidaten voor de functie secretaris en beheer en sponsor kunnen zich tot en met

  woensdag 23 november per mail melden bij de voorzitter

   

  8: gelegenheid om schriftelijk vragen te stellen

  9: pauze

  10: actuele stand van zaken nieuwbouw/ verbouw accommodatie ( de voorzitter en bouwcommissie)

  11: beantwoorden vragen (eventueel)                                                    ( het bestuur)

  12: sluiting                                                                                                     ( de voorzitter)